Få ut det maximala av ditt elsystem

Med ferroamps patenterade fasbalansering, ACE (adaptive current equalization), balanserar växelriktaren mellan dina olika faser. Dynamiskt, året runt, 24 timmar om dygnet. Fasbalanseringen kan bara i sig möjliggöra en lägre huvudsäkring med minskade kostnader. Fasbalanseringen möjliggör också snabbare laddning av din elbil då ditt elsystems fulla potential utnyttjas.

Eliminerar överbelastning
Överbelastning av nätspänningen undviks
Enfasströmmar
Kan överstiga nuvarande värdet för trefasförsörjningen
Minskade distributionsförluster
Möjliggör en effektivare användning
Enkel installation
Installeras enkelt som en ny trefasanordning
Transparent till befintliga laster
Möjliggör en effektivare användning
Förhindrar överströmmar
Förhindrar överströmmar från alla laster i installationen

Energin har flyttat till molnet – Ferroamp Energy Cloud

Att mäta är att veta! Ferroamps unika portal Energy Cloud gör det möjligt att övervaka systemets drift och prestanda. Vi samlar in mätdata från alla processer och delar i systemet och ger dig fullständig åtkomst och översikt. Portalen kan anpassas till ditt behov vare sig du vill ha summeringar eller detaljerad information.

Under normal drift kanske översikten är tillräcklig men när förändringar i förbrukningsmönster eller ny teknikutveckling gör att du vill förändra systemet, kan historiskt data ge dig rätt beslutsunderlag för nya investeringar eller driftsinställningar.

Energin har flyttat till molnet – Ferroamp Energy Cloud

Att mäta är att veta! Ferroamps unika portal Energy Cloud gör det möjligt att övervaka systemets drift och prestanda. Vi samlar in mätdata från alla processer och delar i systemet och ger dig fullständig åtkomst och översikt. Portalen kan anpassas till ditt behov vare sig du vill ha summeringar eller detaljerad information.

Under normal drift kanske översikten är tillräcklig men när förändringar i förbrukningsmönster eller ny teknikutveckling gör att du vill förändra systemet, kan historiskt data ge dig rätt beslutsunderlag för nya investeringar eller driftsinställningar.