Elbilen är på frammarsch och behovet av säkra och smidiga laddstationer ökar. E-Mobility är stolt samarbetspartner till CTEK E-Mobility som är tekniska pionjärer inom området. Vi hjälper företag, parkeringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner till rätt utrustning och enkel hantering.

Lastbalansering vid elbilsladdning

NanoGrid är ett unikt system för lastbalansering vid elbilsladdning. Det skyddar elnätet från överbelastning och säkerställer att viktig elektrisk utrustning prioriteras. Systemet för lastbalansering finns i tre varianter, från mindre installationer vid hemmet till mer omfattande installationer.

Vid risk för överlastning sänker systemet automatiskt laddströmmen, eller stänger tillfälligt av laddningen helt.

Bil på laddning

Svenskutvecklad laddstation från CTEK E-mobility

Svenska CTEK E-mobility har arbetat med elektrifiering i över 10 år. Laddstation uppfyller alla säkerhetskrav och standarder för elbilsladdning. Enheterna från CTEK har:

  • Inbyggd säkring
  • Energimätare
  • Jordfelsbrytare
  • DC-läckage-detektor. Chargestorm Connected är en smart och uppkopplad laddbox. Den är kraftfull med effekt upp till 22 kW, och finns även med dubbla Typ2-uttag eller laddkablar.
Person som håller i elbilsladdare

Uppkoppling ger full kontroll

Via systemet Charge Portal har du full kontroll över din elbils laddningsbehov och förbrukning. Appen Taking Charge finns att ladda ner både till iOS och Android. Företag, bostadsrättsföreningar och parkeringsbolag kan också utnyttja funktioner för flera användare, RFID-taggar, exportering av data, betalningslösningar med mera.

Tips: Appen Laddkartan finns också för både iOS och Android. Den gör det enkelt att planera dina laddningar och hitta till offentliga laddstationer när du är ute och kör.

Vi har självklart behöriga elektriker

Enligt elsäkerhetslagen måste montering och installation av laddstationer utföras av en behörig elektriker. Som samarbetspartner till CTEK E-mobility är våra elektriker dessutom utbildade inom allt som rör deras produkter. Vi är med dig hela vägen.

Man som laddar elbil
Försäljning
Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med försäljning. Våra rådgivare har hög kompetens inom tekniken och är med under hela projektet.
Design
Vi tar fram rätt lösning till er och designar en lösning efter möjligheter samt behov.
Installation
Vi tillhandahåller komplett installation som utförs av våra certifierade elektriker.
Support/service
Med hjälp av smarta verktyg notifierar vi er om fel uppstår. Vårt kundcenter finns tillgängligt via telefon och mail.