Laddstationer för hemmet

Funderar du på att installera en laddstation hemma? Det kan vara en bra idé. Här kan du läsa om fördelarna med att ha en egen laddstolpe hemma, och riskerna med att inte ha det. Vill du hellre prata än läsa? Vi svarar gärna på frågor om laddning.

Fördelarna med att ha en laddstolpe hemma

  • Med en laddstation kan du ladda med högre effekt, vilket gör att bilen laddar snabbare.
  • En laddstation är säkrare att ladda från eftersom den kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt. När E-Mobility installerar din laddstation uppfyller vi givetvis alla krav för laddning av elfordon, ansluter till en dedikerad fas med egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ B). Detta bör man inte göra på egen hand utan installationen ska genomföras av en behörig installatör.
  • Är du osäker på om elen räcker till? Det diskuterar vi när du hör av dig, och det brukar ordna sig. Men det kan vara klokt att investera i en laddbox med MID-godkänd mätare för att kunna redovisa elförbrukningen för laddstationen. Det kan förutom att du själv får kontroll vara en fördel om du ska sälja fastigheten en dag.

Risker med att använda ett vanligt vägguttag

  • De flesta elbilar levereras med en Mode 2-kabel, alltså en kabel som kan kopplas mellan el-bilen och ett vanligt vägguttag. Detta duger när en laddbox inte finns tillgänglig, men bör ses som en temporär lösning.
  • Vanliga vägguttag är inte utformade att tåla hög belastning under lång tid. Det kan resultera i värmebildning vilket innebär brandrisk.
  • Vägguttag har vanligtvis inte en dedikerad säkring. Vid överbelastning kan det bli oberäkneligt hur lång tid det tar att ladda bilen, och “proppen kan gå”.
  • Daglig användning av Mode 2-kabeln leder till slitage mellan kabel och kontakt.

Investeringsstöd kan halvera kostnaden

Under 2020 ska det vara möjligt att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden vid installation av laddstation hemma. På Naturvårdsverkets webbplats finner du information om stöd till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet, läs mer om stödet här.

Hand som laddar elbil

Pris på laddstation för hemmabruk?

En laddstation kostar lite mer än bara priset för själva laddboxen. En behörig installatör, som E-Mobility, behöver installera den åt dig för att den ska vara godkänd och säker.

Du väljer själv vilken laddstolpe du vill ha och vi bistår gärna med råd. Hur mycket jobb som krävs beror bland annat på befintlig matning/elcentral. Vi tar fram en offert baserat på aktuella förutsättningar och dina önskemål.

Kvinna laddar elbil

Vilken bil har vilket ladduttag?

Detta är givetvis en viktig fråga. Det kan du läsa med om i vår guide som innehåller användbar information. Du kan självklart fråga oss direkt också så hjälper vi dig!

Man som laddar elbil

Visste du att...

Det är lätt att tro att elbilar är något nytt, men så är faktiskt inte fallet. Redan år 1911 fanns elbilar som marknadsfördes kunna köra 13 mil på en laddning, men i ett test körde en Detroit Electric hela 34 mil på en laddning! Hastigheten var emellertid inte så mycket att skryta med; ca 32 km/h. Men visst är det en snygg bil som står på laddning?

Elbil från tidigt 1900-tal
Försäljning
Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med försäljning. Våra rådgivare har hög kompetens inom tekniken och är med under hela projektet.
Design
Vi tar fram rätt lösning till er och designar en lösning efter möjligheter samt behov.
Installation
Vi tillhandahåller komplett installation som utförs av våra certifierade elektriker.
Support/service
Med hjälp av smarta verktyg notifierar vi er om fel uppstår. Vårt kundcenter finns tillgängligt via telefon och mail.