Guide - hur väljer man rätt laddstation, laddbox eller laddstolpe?

Vilken elbil har vilket ladduttag?

Detta är givetvis en viktig fråga. För att kunna ladda din elbil via en laddstation måste du först veta vilken typ av kontakt som passar till din elbil.

Det finns idag två varianter, typ 1 och typ 2. Bilar som tillverkas i Asien och USA liksom tidiga modeller av bilar från Europa har en typ 1-kontakt. Undantaget är Tesla som har typ 2.

Bilar som tillverkas i Europa har sedan 2014 den nya standarden typ 2, och redan nu kan man se att Asien och USA anpassar sina bilar till typ 2.

Exempel på bilar med ladduttag typ 1

 • Mitsubishi Outlander PHEV, iMiev
 • Nissan Leaf
 • Ford Focus Electric
 • Peugeot Ion
 • Opel Amera (Chevrolet Volt)
 • Toyota Prius

Exempel på bilar med ladduttag typ 2

 • BMW i3, BMW i8
 • Audi E-tron
 • Mercedes Class E
 • Renault Zoe
 • Volvo V60
 • Tesla
 • VW e Golf, e-up & passat GTE

Fördelarna med att ha en laddstolpe hemma

 • Med en laddstation kan du ladda med högre effekt, vilket gör att bilen laddar snabbare.
 • En laddstation är säkrare att ladda från eftersom den kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt. När E-Mobility installerar din laddstation uppfyller vi givetvis alla krav för laddning av elfordon, ansluter till en dedikerad fas med egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ B). Detta bör man inte göra på egen hand utan installationen ska genomföras av en behörig installatör.
 • Är du osäker på om elen räcker till? Det diskuterar vi när du hör av dig, och det brukar ordna sig. Men det kan vara klokt att investera i en laddbox med MID-godkänd mätare för att kunna redovisa elförbrukningen för laddstationen. Det kan förutom att du själv får kontroll vara en fördel om du ska sälja fastigheten en dag.

Risker med att inte använda en riktig laddstation

 • De flesta elbilar levereras med en Mode 2-kabel, alltså en kabel som kan kopplas mellan el-bilen och ett vanligt vägguttag. Detta duger när en laddbox inte finns tillgänglig, men bör ses som en temporär lösning.
 • Vanliga vägguttag är inte utformade att tåla hög belastning under lång tid. Det kan resultera i värmebildning vilket innebär en brandrisk.
 • Vägguttag har vanligtvis inte en dedikerad säkring. Vid överbelastning kan det bli oberäkneligt hur lång tid det tar att ladda bilen, och “proppen kan gå”.
 • Daglig användning av Mode 2-kabeln leder till slitage mellan kabel och kontakt.

Svenskutvecklad laddstation från CTEK E-mobility

E-Mobility monterar laddstationer från Svenska CTEK E-mobility som har arbetat med elektrifiering i över 10 år. Deras laddstation uppfyller alla säkerhetskrav och standarder för elbilsladdning. Enheterna från CTEK har:

 • Inbyggd säkring
 • Energimätare
 • Jordfelsbrytare
 • DC-läckage-detektor.Chargestorm Connected är en smart och uppkopplad laddbox. Den är kraftfull med effekt upp till 22 kW, och finns även med dubbla typ 2-uttag eller laddkablar.
Laddstolpe för elbil i utomhusmiljö

Uppkoppling ger full kontroll

Via systemet Charge Portal har du full kontroll över din elbils laddningsbehov och förbrukning. Appen Taking Charge finns att ladda ner både till iOS och Android. Företag, bostadsrättsföreningar och parkeringsbolag kan också utnyttja funktioner för flera användare, RFID-taggar, exportering av data, betalningslösningar med mera.

Tips: Appen Laddkartan finns också för både iOS och Android. Den gör det enkelt att planera dina laddningar och hitta till offentliga laddstationer när du är ute och kör.

Endast behöriga elektriker

Enligt elsäkerhetslagen måste montering och installation av laddstationer utföras av en behörig elektriker. Som samarbetspartner till CTEK E-Mobility är våra elektriker dessutom utbildade inom allt som rör deras produkter. Vi är med dig hela vägen.

Man som laddar elbil

Pris för laddstation, laddstolpe eller laddbox?

En laddstation kostar lite mer än bara priset för själva laddboxen. En behörig installatör, som E-Mobility, behöver installera den åt dig för att den ska vara godkänd och säker.

Du väljer själv vilken laddstolpe du vill ha och vi bistår gärna med råd. Hur mycket jobb som krävs beror bland annat på befintlig matning/elcentral. Vi tar fram en offert baserat på aktuella förutsättningar och dina önskemål.

Kvinna som laddar bil

Ett investeringsstöd kan halvera kostnaden

Det är möjligt att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden vid installation av en laddstation hemma. På Naturvårdsverkets webbplats finner du information om stöd till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet. Läs mer här.

Bilar och laddstationer i garage

Visste du att...

Det är lätt att tro att elbilar är något nytt, men så är faktiskt inte fallet. Redan år 1911 fanns elbilar som marknadsfördes kunna köra 13 mil på en laddning, men i ett test körde en Detroit Electric hela 34 mil på en laddning! Hastigheten var emellertid inte så mycket att skryta med; ca 32 km/h. Men visst är det en snygg bil som står på laddning?

Elbil från tidigt 1900-tal
Försäljning
Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med försäljning. Våra rådgivare har hög kompetens inom tekniken och är med under hela projektet.
Design
Vi tar fram rätt lösning till er och designar en lösning efter möjligheter samt behov.
Installation
Vi tillhandahåller komplett installation som utförs av våra certifierade elektriker.
Support/service
Med hjälp av smarta verktyg notifierar vi er om fel uppstår. Vårt kundcenter finns tillgängligt via telefon och mail.