Laddstationer för parkering

I takt med att antalet elbilar ökar blir det alltmer angeläget att erbjuda laddning för elbilar och plug-in-hybrider på parkeringar. En laddstation som passar för parkering är svenskutvecklade Chargestorm Connected. Denna moderna och användarvänliga enhet kan enkelt kompletteras med system för betalningslösningar, övervakning och lastbalansering. Det ger en säker, smidig och kostnadseffektiv hantering.

Laddstationer anpassade för offentlig miljö

Chargestorm Connected erbjuder laddstationer som är anpassade för att klara alla väderförhållanden och placeringar i utsatta offentliga miljöer som parkeringsplatser och parkeringshus.

Det unika systemet för lastbalansering skyddar elnätet från överbelastning, och prioriterar viktig elektrisk utrustning som belysning och hissar.

Uppkopplat system underlättar för parkeringsbolaget

Tack vare det uppkopplade systemet kan mjukvaran fjärruppgraderas. Parkeringsbolaget kan dessutom enkelt övervaka enheternas användning och status.

Kontakta oss för mer information och prisindikation.

Bilar och laddstationer i garage

Investeringsstöd kan halvera kostnaden

Genom miljösatsningen klimatklivet är det är möjligt att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden vid installation av publika laddstationer. På Naturvårdsverkets webbplats finner du information om hur du går tillväga för att ansöka om stöd till publika laddningsstationer.

Elbil på laddning i garage

Frågor angående laddstolpar för parkering?

Vi har skrivit en guide som innehåller mycket användbar information. Du kan självklart även fråga oss direkt så hjälper vi dig!

Försäljning
Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med försäljning. Våra rådgivare har hög kompetens inom tekniken och är med under hela projektet.
Design
Vi tar fram rätt lösning till er och designar en lösning efter möjligheter samt behov.
Installation
Vi tillhandahåller komplett installation som utförs av våra certifierade elektriker.
Support/service
Med hjälp av smarta verktyg notifierar vi er om fel uppstår. Vårt kundcenter finns tillgängligt via telefon och mail.